Invitation
Organization
Sponsors
Program
Registration
Xi'an 西安
Accommodation
Contact Us
Travel Info
Orgainzing Institution
 
  • State Key Laboratory of Polymer Physics and Chemistry (ICCAS), China
  • MPI for Polymer Research, Germany
  • University of Akron, USA
  • University of Tokyo, Japan
Symposium Chair
  Yang, Zhenzhong (China)
Co-Chair
  Bonn, Mischa (Germany) Cheng, Stephen Z. D. (USA) Shibayama, Mitsuhiro (Japan)
International Advisory Committee
 
Chu, Benjamin (USA)
Gong, Jianping (Japan)
Han, Charles C. (China)
He, Tianbai (China)
Hsu, Shaw-ling (USA)
Jin, Xigao (China)
Kajiyama, Tisato (Japan)
Karim, Alamgir (USA)
Kim, Sung Chul (Korea)
Li, Christopher (USA)
Lotz, Bernard (France)
Osada, Yoshihito (Japan)
Strobl, Gert R. (Germany)
Wang, Fosong (China)
Wegner, Gerhard (Germany)
Winey, Karen I. (USA)
Winnik, Mitchel A. (Canada)
Xu, Mao (China)
Zhou, Qifeng (China)
An, Lijia (China)
Huang, Wei (China)
 
Organizing Committee
Secretary-General
 
Zhao, Ning
Members
 
Qiu, Dong
Jin, Xigao
Liu, Bing
Guo, Hongxia
Hou, Jianhui
Huang, Yong
Wu, Decheng
Zhang, Ke
Liu, Ruigang
Liao, Qi
Zhao, Jiang
Xu, Jian
Qiao, Yan
Dong, Jianhua
Ma, Jin
An, Lijia
Yang, Xiaoniu
Yan, Donghang
Huang, Wei
Zhang, Qiuyu
Xiao, Haihua
Secretariat
 
Wei, Zhou
Shi, Yi
Liang, Fuxin
Wei, Yanbo
Song, Jieping
Yu, Zhaoliang