Contact Us

Institute of Chemistry, Chinese Academy of Sciences

Add: No.2 1st North Street Zhongguancun Beijing P.R. China

ZIP Code: 100190

Emeritus Professor

C

Prof. Shouxi Chen

F

Prof. Qingrong Fan

J

Prof. Xigao Jin

L

Prof. Peiji Li

S

Prof. Deyan Shen

Prof. Lianghe Shi

W

Prof. Shenguo Wang

X

Prof. Fu Xi

Prof. Ping Xie

Prof. Mao Xu

Z

Prof. Rongben Zhang

Prof. Delu Zhao